Langtang trek

Itinenary
Day 1: Kathmandu to Syavrubesi (6-7 hours drive)
Day 2: Trek to Lama Hotel (6-7 hours)
Day 3: Lama Hotel – Langtang Village ( 7 hours)
Day 4: Langtang Village – Kang Jing Gompa (3900 meters) (4 hours)
Day 5: Kang Jing – Lama Hotel (7 hours)
Day 6: Lama Hotel – Syavrubesi (5-6 hours)
Day 7: Syavrubesi – Kathmandu (6-7 hours drive)